SUPERTALENTY W MEDYCYNIE - REGULAMIN

Regulamin "Supertalentów w Medycynie" - konkursu na liderów młodego pokolenia lekarzy.

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy i cele

1. Organizatorem konkursu jest Bonnier Business Polska sp. z o.o., wydawca dwutygodnika „Pulsu Medycyny” z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

2. Organizator określa warunki udziału w konkursie, powołuje jury oraz odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu.

3. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39. roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

II. Warunki udziału w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział lekarze, oraz inne osoby, które ukończyły kierunek pokrewny medycynie, które cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi.

2. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody nominowanego kandydata na udział w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej „Pulsu Medycyny” www.pulsmedycyny.pl,

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00.

6. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: e.kurzynska@pulsmedycyny.pl (w tytule wiadomości należy wpisać Supertalenty )

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

III. Postępowanie konkursowe i nagradzanie laureatów

1. Jury konkursowe składa się z przedstawiciela „Pulsu Medycyny” oraz  liderów opinii i ekspertów środowiska medycznego, powołanych przez redakcję.

2. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół redakcyjny „Pulsu Medycyny”, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wybiera 10 najbardziej wiarygodnych, opiniotwórczych i profesjonalnych kandydatów. Sylwetki wybranych kandydatów są prezentowane członkom  jury, którzy dokonają ich oceny w czterech kategoriach w skali od 1 do 10. Wygrywa osoba, która uzyska największą łączną liczbę punktów przydzielanych przez jurorów.

3. Przy ocenie kandydatów jury bierze pod uwagę następujące kryteria, stanowiące kategorie przyznawania punktów:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody)
  • zaangażowanie w działalność publiczną (m.in. działalność społeczna, charytatywna, związkowa, w organizacjach pozarządowych)
  • perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach)

4. Pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą łączną liczbę punktów, otrzymują nagrody rzeczowe.

5. Jury zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku. O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną poinformowani mailowo.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukaże się na łamach gazety „Puls Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl.

IV. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bonnier (Polska) Sp. z o. o , ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: prenumerata@pb.pl (zwana dalej Spółką). Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych) w Spółce jest Michał Sztąberek (adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: michal.sztaberek@isecure.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji konkursu. Dane przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, przyjęcia zgłoszeń i prawidłowej jego realizacji, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji konkursu, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Uczestnik Konkursu oraz zgłaszający kandydaturę posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do konkursu. Klient ma także prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.