SUPERTALENTY W MEDYCYNIE

Regulamin "Supertalentów w Medycynie" - konkursu na liderów młodego pokolenia lekarzy.

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy i cele

1. Organizatorem konkursu jest Bonnier Business Polska sp. z o.o., wydawca dwutygodnika „Pulsu Medycyny” z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

2. Organizator określa warunki udziału w konkursie, powołuje jury oraz odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu.

3. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39. roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

II. Warunki udziału w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział lekarze, oraz inne osoby, które ukończyły kierunek pokrewny medycynie, które cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi.

2. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody nominowanego kandydata na udział w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej „Pulsu Medycyny” www.pulsmedycyny.pl,

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9. kwietnia 2018 roku o godz. 12.00.

6. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: e.kurzynska@pulsmedycyny.pl (w tytule wiadomości należy wpisać Supertalenty )

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

III. Postępowanie konkursowe i nagradzanie laureatów

1. Jury konkursowe składa się z przedstawiciela „Pulsu Medycyny” oraz  liderów opinii i ekspertów środowiska medycznego, powołanych przez redakcję.

2. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie zespół redakcyjny „Pulsu Medycyny”, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wybiera 10 najbardziej wiarygodnych, opiniotwórczych i profesjonalnych kandydatów. Sylwetki wybranych kandydatów są prezentowane członkom  jury, którzy dokonają ich oceny w czterech kategoriach w skali od 1 do 10. Wygrywa osoba, która uzyska największą łączną liczbę punktów przydzielanych przez jurorów.

3. Przy ocenie kandydatów jury bierze pod uwagę następujące kryteria, stanowiące kategorie przyznawania punktów:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody)
  • zaangażowanie w działalność publiczną (m.in. działalność społeczna, charytatywna, związkowa, w organizacjach pozarządowych)
  • perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach)

4. Pierwsze trzy osoby, które uzyskają największą łączną liczbę punktów, otrzymują nagrody rzeczowe.

5. Jury zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku. O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną poinformowani mailowo.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukaże się na łamach gazety „Puls Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl.

IV. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane na potrzeby konkursu „Supertalenty w medycynie ” nie będą przetwarzane w żaden inny sposób niż konieczny do prowadzenia konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych wyklucza udział w konkursie.

V. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.